ochranna znamka

Ing. Ladislav Bukovský - ZNALEC
Švábky 2, 180 00 Praha 8; e-mail: sps@bukovsky.cz
Telefon a fax: + 420 2 84 821 937, 84 823 425, 66310973

 

 

 

 

 

Hlavní strana

O firmě

Obory činnosti

 Poradna

Právní předpisy pro stavby

Úspory energie

Energetické konzultační a informační středisko

Poskytujeme bezplatné poradenské služby pro veřejnost k realizaci úspor a efektivního využívání paliv a energie, využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energií a k minimalizaci negativních důsledků užití energie na životní prostředí za podpory ze Státního programu pro úspory energie.

Zvláštní zaměření konzultací:

Konzultace v poradenském středisku EKIS ČEA jsou bezplatné

Požadavky na úspory energie vychází ze základních právních předpisů pro stavby.

Odpovědi a často se opakující otázky - FAQ 

Státní program pro úspory energie

Státní program aktivity vedoucí k úsporám energie a k snižování negativních dopadů na životní prostředí při spotřebě a přeměnách všech druhů energie realizuje Česká energetická agentura (dále ČEA), příspěvková organizace zřízená ministerstvem průmyslu a obchodu a Fond životního prostředí, příspěvková organizace zřízená ministerstvem životního prostředí.

Každý rok jsou vyhlašovány Programy státních podpor při snižování spotřeby paliv a energie v České republice a stanovuje zásady pro poskytnutí státní podpory při snižování spotřeby paliv a energie v České republice.

Účelem státní podpory realizacím vybraných demonstračních projektů vzorových řešení a postupů je iniciovat provádění energeticky úsporných řešení a úspory energie v komunálním i průmyslovém sektoru a zajištění potřebných podkladů pro jejich širokou opakovatelnost na základě propagace vyhodnocených výsledků demonstračních projektů podle podrobného členění Programů.

Účelem státní podpory vybraným projektům opakujícím demonstrační řešení již realizovaných a řádně vyhodnocených demonstračních projektů z Programů státní účasti z předchozích let, je mnohonásobné rozšíření projektů na úspory energie za současných ekonomických podmínek. Podpora tohoto typu projektů vychází ze současných cen energie, jejich vzájemného poměru a dalších současných ekonomických vztahů.

Programy jsou zaměřeny na snížení nároků na primární zdroje, omezení výše dotací k cenám tepla pro obyvatelstvo, snížení výše státních prostředků na provoz školských, zdravotnických a obecních zařízení a optimalizace zásobování měst a obcí energií. Přínosem realizací vybraných vzorových řešení a postupů projektů úspor energie a jejich opakování je urychlení snižování energetické náročnosti ekonomiky ČR a zátěže životního prostředí emisemi škodlivin a odpady výroby a spotřeby energie.

Dále jsou Programy zaměřeny i na ověření možností rozšíření financování vybraných projektů při získávání úvěrů od spolupracujících bank na dofinancování nákladů projektů nad rámec státní podpory při realizaci projektů

Programy státní podpory jsou po jejich vyhlášení (vždy koncem předchozího roku) uveřejněny v Obchodním věstníku a na Internetu  na www stránkách České energetické agentury  a www stránkách Státního fondu životního prostředí včetně podmínek a způsobu přihlášení, další informace získáte ve střediscích EKIS ČEA.

Zvláštním programem ČEA je Energetická info-linka, kdy na základě žádosti provede odborník na sjednaném místě konzultaci, o toto službu je nutno požádat na adrese České energetické agentury telefonicky na čísle 0800 155211 (bezplatně z celé republiky), mailto: info@ceacr.cz. nebo písemně na adrese ČEA, Vinohradská 28, 120 00 Praha 2.

(c) Ladislav Bukovský

aktualizace 8.8. 2002